Blog oficial

Moció conjunta de mesures urgents per a la protecció de les praderies de posidonia

AL PLE (MOCIÓ CONJUNTA DE MESURES URGENTS PER A LA PROTECCIÓ DE LES PRADERIES DE POSIDONIA)

Les praderies de posidònia tenen la consideració d´hàbitat prioritari per part de la Directiva Europea d´Hàbitats i les extensions més representatives a les illes Balears es troben dins els límits del LIC ES0000084, ses Salines d´Eivissa i Formentera.

El fondeig incontrolat sobre les praderies de posidonia oceànica està absolutament prohibit pel decret 132/2005 del PRUG. Les praderies de posidonia van ser declarades Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO a l’any 1999 i ajuden a pal.liar els efectes de l´escalfiment global. La posidònia és la garantia de conservació del paisatge, de l’oxigenació de les aigües i de les nostres platges, el principal reclam turístic de la nostra illa. Vist que el decret 132/2005, 23 de desembre pel que s´aprova el Pla rector d´usos i gestió del Parc natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera regula les zones de fondeig prohibit, les zones de fondeig regulat i les de fondeig lliure condicionat.

Vist el moviment Rescat Inmediat de la Posidònia (RIP) que en data 15 d´agost de 2011 posava de manifest tot un seguit de propostes amb l´objectiu de la protecció d´aquest hàbitat prioritari, així com la demanda d´un consens entre els partits polítics amb representació a aquest Ple. Es per l’anterior que es sotmet al Ple l’adopció del següent ACORD Primer.

Instar a les administracions responsables el control estricte del fondeig d´embarcacions, així com la imposició de sancions als infractors d´acord amb la normativa vigent.

Segon. Instar a les administracions competents a disposar, de forma immediata, els sistemes de senyalització que resultin escaients per tal de garantir la funcionalitat de les àrees de fondeig lliure condicionat, tal i com preveu l’article 117.c) del Decret 132/2005, 23 de desembre, pel que s’aprova el Pla rector d’ús i gestió del Parc Natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera.

Tercer. Elaborar un projecte de regulació del fondeig d’embarcacions que haurà de garantir la plena preservació del fons marí en general i de les praderies de posidònia en particular, així com la seguretat dels banyistes i de les embarcacions.

Quart. Instar que el Govern Balear i l´Estat compleixin amb el deure de fer real la regulació del fondeig amb la dotació econòmica necessària.

Cinquè. Instar a les administracions públiques i a les empreses privades de Formentera, especialment els ports esportius i altres negocis vinculats a la mar que informin i sensibilitzin als seus usuaris del valor patrimonial de la posidònia i de la normativa que l´afecta.

Sisè. Convocar a tots els grups polítics, tècnics i experts en la matèria, així com als agents socials i econòmics de l´illa de Formentera, a treballar en l’esborrany de projecte de regulació del fondeig a la zona nord-oest de formentera. Setè. Enviar còpia del present acord a totes les administracions implicades.

Formentera, 23 d’agost de 2011

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s